Elektroniczne systemy ochronne SSZ-GmbH

Zasada działania

Ochronne szyny przełącznikowe

Maty ochronne

Zderzaki ochronne

Jednostki szacowania SSZ

Urządzenia fotoczułe

Specjalne elementy przełączające SSZ

Certyfikaty

Osoby do kontaktów

Bezpieczeństwo, któremu możesz zaufać
w ciemno!

Firma nasza zajmuje się dystrybucją elektronicznych systemów ochronnych stanowiących zabezpieczenie obsługi operatorskiej maszyn, urządzeń i pojazdów przed niebezpieczeństwami związanymi z ich ruchem.

  • Maty ochronne
  • Ochronne szyny przełącznikowe
  • Zderzaki (oporowe) ochronne
  • Jednostki sterowania systemem ochronnym

  • Świtlne bariery ochronne
  • Ochronne skanery laserowe

Coraz bardziej kompleksowe rozwiązania i coraz wyższa częstotliwość operacji stawiają coraz wyższe wymagania systemom zabezpieczeń maszyn i urządzeń, mających chronić obsługujący je personel. Fundamentalny obowiązek podejmowania koniecznych działan ochronnych i zabezpieczających jest regulowany odpowiednimi aktami prawnymi.

Zagrożenie stwarzane przez maszyny i urządzenia mogą być spowodowane ich mechanicznym ruchem, przepływającą energią elektryczną lub termiczną, promieniowaniem, zastosowanymi materiałami konstrukcyjnymi itp.

W wielu przypadkach wymaga to stosowania częściowo różnych a częściowo tych samych środków zabezpieczających i ochronnych.

Sprzedawane przez nas urządzenia SSZ posiadają atest UE i zostały zaprojektowane do ochrony przed skutkami niebezpiecznego ruchu maszyn i pojazdów.

Ochronne szyny przełącznikowe, maty ochronne oraz zderzaki oporowe (rodzaj amortyzatora uderzeń pojazdów) są systemami ochronnymi, które współpracując z elektronicznie sterowanym urządzeniem oceniającym sygnału stanu zagrożenia, generują komendę sterującą - najczęściej jest to komenda STOP, dzięki której następuje realizacja funkcji ochronnej i zabezpieczenie obszaru zagrożenia.

Sprzedawane przez nas urządzenia ochronne można stosować w każdych warunkach zagrożenia, np. tam gdzie występują niebezpieczne ruchy maszyn, mogące prowadzić do zagrożenia zdrowia i życia obsługi operatorskie oraz tam gdzie niem ma możliwości ochrony poprzez oddzilenie urządzeń stwarzających zagrożenie.

Nasza oferta obejmuje różne urządzenia elektroniczne SSZ, tzw. jednostki oceniające (szacujące), które projektujemy według specyfikacji klienta.

Wykonujemy projekty systemów 2-kanałowych, z redundancją, o klasie zabezpieczenia 2, z automatycznym potwierdzeniem odbioru sygnału oraz 2-kanałowe, z automatycznym sterowaniem lub z automatycznym blokowaniem z bezpotencjałowym stykiem sprzężenia dla sterowników SPS oraz podobnych, o klasie zabezpieczenia 3.

Urządzenia z automatycznym blokowaniem są wyposażone w układ zewnętrznego potwierdzenia na zboczu opadającym sygnału, co oznacza, że niemożliwe jest mostkowanie zewnętrznego potwierdzenia sygnału.